Results
July 15, 2007

GROOT

urbanity through buildingsGROOT

english text / translation will follow soon!

De eeuwige maagden van Rotterdam
De laatste introductie op het thema werd gegeven door Theo Deutinger, TD Architects. Op verzoek van AIR ging hij in op de wijze waarop GROOT in de Rotterdamse cultuur van stadsontwikkeling een plek heeft gekregen en op de werking van deze gebouwen in de context van de stad. In een aantal prikkelende posities liet Deutinger zien hoe belangrijk de veranderbaarheid van het blok is. Even vrolijk als diep drong hij door tot de Rotterdamse oervorm sinds het basisplan: de essentie van de modernistische stad die bestaat uit een open veld met eenzame gebouwen. Daarin zit de paradox van een antistedelijke stad die op zoek is gegaan naar stedelijkheid. In een analyse van de bouwblokken van Rotterdam identificeert Deutinger het type van de Eternal Virgin: een onveranderbaar, onaanraakbaar bouwblok, zoals het Groothandelsgebouw. Daarnaast ziet hij Urban Clusters: stadsblokken die doorontwikkelen, verdichten en in gebruik en karakter verdiepen. Meer verbindingen, meer uitwisseling, leidt tot meer stedelijkheid in zijn analyse. More sex = more city.